Stavby a demolice

Provádíme  jak zakládání staveb tak i jejich odstraňování, přípojky sítí, odpadů.  Dovoz stavebního materiálu, zeminy, rašeliny, sutě, písku,štěrkodrtí různých frakcí apod.
Demolice staveb, společně s možností odvozu veškerého materiálu, vzniklého při demolici a případné třídění na různé frakce i v místě.

 

  Cenovou kalkulaci Vám vyhotovíme individuálně, dle nejlepšího možného řešení pro vás.