Kontejnery a kontejnerová doprava

Zajišťujeme přistavení kontejnerů  a kontejnerovou dopravu. K dispozici pro Vás máme nově:

  • Kontejner Avia D 120 s velikostí kontejnerů 3m3 až 14m3 
  • Paletový valník pro 8 ks europalet s nosností 7 tun

Kontejnery jsou opatřeny čtyřmi háky pro manipulaci na staveništi.
Zajišťujeme odvoz, dovoz a celkový servis ohledně kontejnerů.

Naše vozidla  jsou schopna přepravovat takřka všechny druhy materiálu. Písky, štěrky, živice, zásypy, zeminu, rašelinu,sutě i směsný stavební odpad, apod. 

Ceny
Cenovou kalkulaci Vám vyhotovíme individuálně, dle nejlepšího možného řešení pro Vás. 

Jan Macháček
Tobolka 23
26727 - Měňany

IČ: 45135967

+420 602 211 848
hmberoun@seznam.cz

O cookies

phone +420 602 211 848   local_post_office hmberoun@seznam.cz